Göra en positiv inverkan på våra samhällen med friska aktiva gator

9 november 2023

Göra en positiv inverkan på våra samhällen med friska aktiva gator

På Thousand tror vi att tillgång till urban rörlighet kan skapa möjligheter och ha en bestående positiv inverkan på vårt samhälle. Det är därför vi samarbetar med en lokal organisation som vi känner och älskar, Friska aktiva gator, och deras unika Adopt-a-Bike-program.

Vi ger 200 hjälmar och 200 cykelljusuppsättningar till våra vänner på HAS när de arbetar med tillfälligt oinhysta gymnasieelever i Los Angeles-området under de kommande sex månaderna. 

Bakom friska aktiva gator

HAS är en ideell organisation vars uppdrag är att utbilda, organisera och tillhandahålla resurser till underbetjänade samhällen för att uppnå rättvisa rörlighet och miljörättvisa. 

De är baserade i Long Beach, där färgade människor skadas och dödas oproportionerligt mycket när de använder aktiva transporter och utsätts oproportionerligt mycket för miljöföroreningar, till stor del på grund av hamnaktiviteter och godsrörelser. 

Genom utbildning HAR HAR slängt bort sociokulturella hinder för cykling som historiskt sett påverkar låginkomstsamhällen med färg, och genom opinionsbildning ger de invånarna möjlighet att påverka de förändringar de vill se i sina samhällen.

Vad är Adopt-a-Bike-programmet? 

Ett av de många sätt som HAS ger tillbaka till våra samhällen är genom deras pågående partnerskap med Metro för att tillhandahålla cyklar till människor i nöd. 

Adopt-a-Bike är ett program där HAS samlar in donerade cyklar från Metro och rustar upp dem så att de är säkra och pålitliga. De ger sedan dessa cyklar till människor som annars inte skulle ha råd med en, som studenter.

Detta program har hjälpt hundratals människor att lättare komma åt sina städer genom att ge dem alternativa transportsätt. HAS anser att alla förtjänar möjligheten att uppleva fördelarna med att cykla, och de är engagerade i att göra cykling mer tillgänglig för alla.

HAS kommer att tillhandahålla våra cykellampor och hjälmar, renoverade cyklar och säkerhetsprogrammering för att hjälpa elever att få tillgång till mobilitet till och från skolan.

Hur du kan ge tillbaka till studenter och HAS

För första gången någonsin kan du välja att donera i kassan när du handlar på Thousand den här julen.

Om du har en cykel som du vill skänka kan du även skänka cykeln till HAS — eller ge ett ekonomiskt bidrag direkt till deras organisation.

Slutligen kan du stödja HAS genom att följa deras Instagram för att lära dig hur man engagerar sig i rörlighetsrättvisa, och dela den här bloggen och HAS uppdrag med dina medryttare! 

Vill du gå med i Healthy Active Streets för att skapa bättre samhällen? Läs mer här.


Hålla kontakten