Heritage

Certifierad för cykling, skateboard och rullskridskoåkning i Europa.
EU-försäkran om överensstämmelse

Certifierad för cykling i Nordamerika.

Certifierad för skateboardåkning och rull- eller inlinesåkning i Nordamerika.

Heritage

Chapter

Certifierad för cykling, skateboard och rullskridskoåkning i Europa.
EU-försäkran om överensstämmelse

Certifierad för cykling i Nordamerika.

Integrerad teknik för att ytterligare förhindra hjärnskakning och traumatisk hjärnskada.

Butik Chapter

Hålla kontakten