Arvssamling

Certifierad för cykling, skateboard och rullskridskoåkning i Europa.
EU-försäkran om överensstämmelse

Certifierad för cykling i Nordamerika.

Certifierad för skateboardåkning och rull- eller inlinesåkning i Nordamerika.

Butiksarv

Kapitelsamling

Certifierad för cykling, skateboard och rullskridskoåkning i Europa.
EU-försäkran om överensstämmelse

Certifierad för cykling i Nordamerika.

Integrerad teknik för att ytterligare förhindra hjärnskakning och traumatisk hjärnskada.

Butik kapitel

Hålla kontakten